Hướng dẫn cài Windows 11 trên TPM 1.2 và CPU đời thấp

Fix lỗi The PC must support tpm 2.0 và The Pc must support secure boot để cài đặt windows 11
có thể cài trên các CPU đời thấp và TPM 1.2