HomePhotoshop TutorialHướng dẫn tạo ra một con hươu cao cổ Manipulation siêu thực...

Hướng dẫn tạo ra một con hươu cao cổ Manipulation siêu thực với Adobe Photoshop

Hướng dẫn tạo ra một con hươu cao cổ Manipulation siêu thực với Adobe Photoshop
Final product image
Trong bài này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng Adobe Photoshop để tạo ra một con hươu cao cổ siêu thực bằng cách sử dụng một loạt các kỹ thuật thao tác hình ảnh.
Đầu tiên, chúng ta sẽ xây dựng cảnh nền bằng hình ảnh của một đồng cỏ và bầu trời. Sau đó chúng ta sẽ thêm con hươu cao cổ, tạo ra một cổ từ một cây xoắn và thêm một số nhánh cây. Sau đó, chúng ta sẽ thêm một con chim đang đứng và một số con chim đang bay, sau đó thêm là và cỏ. Chúng ta sẽ sử dụng một số layer điều chỉnh / tô màu để hoàn thành hiệu ứng cuối cùng.

Những nguồn dưới đây đã được sử dụng để tạo ra hiệu ứng:

Tạo một new document 1500 x 1500 px trong Photoshop với những cài đặt cho sẵn:

new file

Vào Layer > New Layer > Color Fill và chọn màu #70dce3.

color fill background

Vào ảnh sky. Kéo hình ảnh này vào khung màu lục lam bằng cách sử dụng Move Tool (V) 

add sky

Nhấp vào biểu tượng thứ hai ở cuối bảng điều khiển Layer để thêm mask cho layer này. Kích hoạt công cụ Brush Tool (B) và sử dụng một black color (soft black brush) với Opacity khoảng 30% để giảm khả năng độ sắc nét của các đám mây trên bầu trời ở phía trên cùng bên trái.

sky masking

Tạo một layer điều khiển Color Balance trên nền trời và đặt nó vào Clipping Mask. Thay đổi cài đặt Midtones để hoài trộn màu của nền trời với background.

sky color balance

Tạo một layer điều chỉnh Photo Filter và chọn màu #cbe36b. Ở layer mask này, sử dụng soft black brush để xóa hiệu ứng ở giữa nền trời.

sky photo filter

Thêm một layer điều chỉnh Curves để làm sáng bầu trời. Ở layer mask này, sử dụng một soft black brush để xóa bớt ánh sáng bên trái.

sky curves

Ở layer bầu trời, vào Filter > Blur > Gaussian Blur và thay đổi Radius đến 4 px. Bước này sẽ làm thêm độ sâu vào cảnh.

sky gaussian blur

Kéo hình ảnh meadow vào khung chính và đặt nó vào nửa dưới. Sử dụng Free Transform Tool (Control-T) để thay đổi góc của đồng cỏ. Chuyển layer này thành Smart Object.

add meadow

Thêm một mask cho layer này và sử dụng soft black brush để loại bỏ các cạnh của đồng cỏ và hòa trộn nó với đường chân trời của bầu trời.

meadow masking

Áp dụng Gaussian Blur với 4 px cho meadow’s layer. Ở filter mask, sử dụng một soft black brush để làm mờ nền

meadow gaussian blur

Tạo một layer điều chỉnh Color Balance để thay đổi màu của đồng cỏ. Ở layer mask này, vẽ vào các cạnh của đồng cỏ, thêm vài ánh sáng vàng ở đây

meadow color balance

Tạo một layer điều chỉnh Curves để làm sáng cánh đồng.

meadow curves 1

Thêm một layer điều chỉnh Curves khác với mục đích tương tự. Chọn vùng ở phía trước và bên phải cho thấy nơi để vẽ trên layer mask.

meadow curves 2

Cut con hươu cao cổ và đặt nó ở vùng gần phía trên

add giraffe

Thêm một mask vào layer này, pha trộn chân của con hươu cao cổ với mặt đất có cỏ, và xóa cổ. Chúng ta sẽ thay thế nó bằng một thân cây sau đó.

giraffe masking

Tạo new layer, thay đổi chế độ Overlay 100%, và fill with 50% gray.

giraffe DB

Kích hoạt Dodge và Burn Tool (O) với Midtones Range và Exposure khoảng 15-20% để chỉnh ánh sáng và bóng tối của con hươu cao cổ. Bạn có thể xem cách tôi đã làm nó với chế độ Normal và kết quả với chế độ Overlay.

giraffe DB results

Tạo một layer điều chỉnh Curves để làm cho con hươu cao cổ sáng hơn. Ở layer mask này, sử dụng một soft black brush để xóa các khu vực bóng và mặt sau của con hươu cao cổ.

giraffe curves

Tạo một layer điều chỉnh Levels với mục đích tương tự.

giraffe levels

Thêm một layer điều chỉnh Color Balance để thêm màu vàng cho con hươu. Thay đổi giá trị Midtones:

giraffe color balance

Tạo một layer điều chỉnh Photo Filter và chọn màu #e89e10 để làm cho mặt trước của con hươu cao cổ mạnh mẽ hơn.

giraffe photo filter

Để tạo bóng cho hươu cao cổ, tạo một new layer bên dưới layer hươu cao cổ. Giữ Control và nhấp vào hình thu nhỏ của layer hươu cao cổ để tải lựa chọn của nó.

load giraffe selection

Điền vào selection với màu #070101 và lật nó theo chiều dọc (Edit > Transform > Flip Vertical). Sử dụng Control-T với Warp để tạo bóng phù hợp với hướng của nguồn sáng.

giraffe shadow transforming

Giảm Opacity của bóng xuống 40% và áp dụng Gaussian Blur of 6 px cho layer bóng. giraffe shadow masking

Mở ảnh tree 1 và tách cây từ bạkground. Đặt nó lên cổ con hươu cao cổ và sử dụng Control-T với Warp và uốn cong nó như với hươu cao cổ.

add tree 1

Thêm mask vào layer này và sử dụng medium-soft black brush để pha trộn thân cây với phần thân của con hươu cao cổ. Giảm độ mờ của brush nếu cần để làm cho kết quả pha trộn trông đẹp hơn và tự nhiên hơn.

tree 1 masking

Tạo một new layer, thay đổi chế độ Overlay 100%, và fill with 50% gray. Sử dụng Dodge và Burn Toolto để chỉnh ánh sáng và bóng tối trên cây xoắn này.

tree 1 DB

Tạo một layer điều chỉnh Hue/Saturation để khử bão hòa cây. Ở layer mask, sử dụng một soft black brush với Opacity (about 30-35%) để thêm màu vàng cho cây.

tree 1 hue saturation
tree 1 hue saturation masking

Tạo một layer điều chỉnh Curves để làm sáng cây. Vẽ vào vùng bóng để giảm độ sáng.

tree 1 curves
tree 1 curves masking

Sử dụng một layer điều chỉnh Curves để giảm độ tương phản của phần cây này.

tree 1 curves 2

Mở lại ảnh giraffe. Kéo và tách con hươu cao cổ lên con hươu hiện tại, kéo nó lớn hơn con hiện tại, sử dụng Control-T để xoay cái này một chút.

add giraffe texture to the neck of tree

Thêm một mask vào layer này và loại bỏ hầu hết các phần của con hươu cao cổ lớn hơn, để lại một số kết cấu da chỉ nhìn thấy ở dưới cùng của cổ cây. Thay đổi chế độ lớp này thành Overlay 100%.

skin texture masking

Tạo một layer điều chỉnh Hue/Saturation để khử bão hòa kết cấu da.

giraffe skin hue saturation

Cut những cái nhánh cây từ ảnh gốc. Sử dụng Lasso Tool (L) để chọn hai nhánh cây trên và đặt chúng lên trên cổ.

add branches
branches masking

Ở mỗi layers cành cây, tạo một new layer, thay đổi chế độ Overlay 100%, và fill with 100%gray. Sử dụng Dodge và Burn Tool để tăng cường ánh sáng và bóng tối trên cành cây.

branches DB

Tạo một group cho các layers cành cây và thêm layer điều chỉnh Hue/Saturation vòa group. Tăng giá trị Saturation một chút.

branches hue saturation

Tạo một layer điều chỉnh Curves để thêm ánh sáng vào các cành cây. Ở layer mask này, vẽ vào các vùng bóng hoặc trên các chi tiết đủ sáng.

branches curves

Cut chú chim thứ nhất từ ảnh gốc và đặt nó vào đỉnh của cành cây, giữa hai nhánh.

add bird 1

Tạo một new layer dưới chú chim thứ nhất. Sử dụng soft brush với màu #070101 và Opacity khoảng 50% để vẽ vào bóng của chân chú chim trên đỉnh sừng của hươu cao cổ.

bird shadow

Sử dụng một layer điều chỉnh Color Balance để điều chỉnh màu của chim phù hợp với phần còn lại của cảnh. Thay đổi cài đặt của Midtones và Highlights.

bird 1 color balance midtones
bird 1 color balance highlights

Sử dụng Dodge và Burn Tool ở new layer để vẽ thêm ánh sáng cho tuôi, chân phải, và bóng phải của chim.

bird 1 DB

Tạo một layer điều chỉnh Curves để giảm độ sáng phía trên bụng của con chim.

bird 1 curves

Mở bức ảnh bird 2 và tách con chim ra khỏi background. Sử dụng các loài chim khác nhau để thêm vào phía trên bên phải của khung vẽ và áp dụng Gaussian Blur of 2 px cho mỗi layer chim.

add birds 2

Sử dụng layer điều chỉnh Color Balance để thay đổi màu của con chim một chút.

birds 2 color balance

Tạo một layer điều chỉnh Curves để tăng độ sáng cho con chim.

birds 2 curves
birds 2 curves masking

Mở ảnh leaves.Sử dụng Lasso Tool để chọn những vùng là khác nhau và thêm vào các cành.

add leaves

Thêm những chiếc là xung quanh cảnh, gần còn hươu cao cổ và cạnh của canvas, mở rộng chúng thành các kích cỡ khác nhau. Áp dụng Gaussian Blur filter 3 px4 px, và 6 px cho layers lá phụ thuộc vào kích cỡ, khoảng cách và vị trí của những chiếc lá. Nó giúp tăng độ sâu trường ảnh.

add more leaves

Nhóm tất cả những layers lá vào một new folder và tạo một layer điều chỉnh Curves  để làm sáng những chiếc lá.

leaves curves 1
leaves curves 1 masking
leaves curves 1 masking result

Tạo một layer điều chỉnh Curves khác với mục đích tương tự

leaves curves 2

Thêm hình ảnh tree 2 vào phía trên bên trái của khung cảnh và áp dụng Gaussian Blur of 8 px cho lớp này.

add tree 2

The light of the scene is pretty soft, so use a Curves adjustment layer to reduce the contrast of tree 2.
Ánh sáng của cảnh khá mềm, do đó, sử dụng layer điều chỉnh Curves để giảm độ tương phản của tree 2.

tree 2 curves

Sử dụng Dodge Tool ở new layer để giảm vùng bóng của tree 2.

tree 2 DB

Mở ảnh grass. Lấy các bãi cỏ khác nhau để thêm vào nền trước của cảnh chính. Bạn có thể sao chép, thay đổi kích thước và xoay để chúng xuất hiện khác nhau. Áp dụng Gaussian Blur 8 px cho mỗi layer cỏ.

add grass blades

Tạo một group cho những layer cỏ và thêm một layer điều chỉnh Color Balance để thay đổi màu cỏ một chút.

grass color balance

Sử dụng layer điều chỉnh Curves để thêm ánh sáng vào phía trên cỏ.

grass curves

Tạo một Color Fill layer ở trên đỉnh các layers và chọn màu #02081f. Thay đổi layer đến Exclusion 100%.

whole scene color fill

Tạo một layer điều chỉnh Gradient Map và chọn màu #e10019 và #00601b. Thay đổi chế độ layer này thành Soft Light 20%.

whole scene gradient map 1

Thêm một layer điều chỉnh Color Balance để thêm cho một số rung động cho toàn bộ khung cảnh.

whole scene color balance midtones
whole scene color balance highlights

Tạo một layer điều chỉnh Gradient Map khác và chọn Copper từ Presets. Thay đổi chế độ layer này thành Hard Light 10%.

whole scene gradient map 2

Tạo một layer điều chỉnh Curves để giảm độ sáng một chút. whole scene curves

Thêm một layer điều chỉnh Selective Color và thay đổi giá trị Reds để làm giảm bớt con hươu cao cổ, cổ và cành một chút.

whole scene selective color
Chúng ta đã hoàn thành nó!

Như mọi khi, hãy tiếp tục thử nghiệm các kỹ thuật khác nhau và đừng quên đăng tác phẩm của bạn bên dưới, cùng với bất kỳ câu hỏi, nhận xét hoặc phê bình nào!

final result

Bài Viết Liên Quan
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Có thể bạn quan tâm
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x