HomeHọc PhotoshopHướng dẫn tạo ra một bức ảnh tiên giới với Adobe Photoshop

Hướng dẫn tạo ra một bức ảnh tiên giới với Adobe Photoshop

Hướng dẫn tạo ra một bức ảnh tiên giới với Adobe Photoshop
Final product image
Trong bài hôm nay, tôi sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng Adobe Photoshop để tạo ra một cảnh tiên giới ảnh dựa trên “Alice ở xứ sở thần tiên”.
Đầu tiên, chúng ta sẽ xây dựng cảnh chính bằng cách sử dụng một số hình ảnh có sẵn. Sau đó, chúng ta sẽ thêm hoa và cây rồi hòa trộn chúng với nhau bằng cách sử dụng các layers, masking, và brushes. Sau đó, chúng ta sẽ thêm một con thỏ và đôi mắt cho cây, và một số sương mù để tăng cảm giác mơ mộng trong khung cảnh. Chúng ta sẽ sử dụng một số lớp điều chỉnh để hoàn thành hiệu ứng cuối cùng.

Những nguồn dưới đây đã được sử dụng để tạo ra hiệu ứng:

1. Cách xây dựng cảnh nền tảng
Bước 1
Tạo một new 2000 x 1333 px document trong Photoshop với các cài đặt đã cho:
new file
Bước 2
Mở hình ảnh forest. Kéo hình ảnh này vào khung màu trắng bằng cách sử dụng công cụ Move Tool (V).
add forest
Bước 3
Vào Layer > New Adjustment Layer > Color Balance và đặt nó thành Clipping Mask
Thay đổi giá trị Midtones để làm cho khu rừng có màu vàng hơn.
forest color balance
Bước 4
Tạo một layer điều chỉnh Curves để làm tối rừng. Ở layer mask này, kích hoạt công cụ Brush Tool (B) và chọn một vòng tròn mềm với màu đen. Sử dụng brush này để xóa phần giữa của nền khi chúng ta đang định thêm nguồn ánh sáng chính ở đó.
forest curves 1
Bước 5
Tạo một layer điều chỉnh Curves khác để tăng độ mù của rừng, đặc biệt là bên trái. Sử dụng soft black brush để vẽ trên phần còn lại để nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi lớp điều chỉnh này.
forest curves 2
Bước 6
Thêm một layer điều chỉnh Curves để làm cho rừng tối hơn. Sơn ở giữa để nó không bị tối.
forest curves 3
Bước 7
Mở hình ảnh ở path 1 và di chuyển nó vào khung chính. Sử dụng Free Transform Tool (Control-T) để bóp méo góc nhìn của hình ảnh một chút.
add path 1
Lật bức ảnh theo chiều ngang bằng cách chọn Edit > Transform > Flip Horizontal.
path 1 flipped horizontally
Bước 8
Nhấp vào biểu tượng thứ hai ở cuối bảng điều khiển Layer để thêm mask cho layer này.
Sử dụng soft black brush để loại bỏ các hàng rào và cả hai bên của con đường để chỉ có phần giữa có thể nhìn thấy trên midground hiện có.
path 1 masking
Bước 9
Sử dụng Lasso Tool để chọn vùng nắng trên đầu con đường và thiết lập feather cho nó là 10:
path 1 selection
Vào Layer > New Adjustment Layer > Hue Saturation và cài đặt nó thành Clipping Mask.
Thay đổi cài đặt Chính để làm bão hòa vùng đã chọn này.
path 1 selection hue saturation
Bước 10
Sử dụng layer điều chỉnh Color Balance để phù hợp với màu của con đường với nền.
path 1 color balance
Bước 11
Tạo một layer điều chỉnh Curves để làm tối con đường. Trên layer mask này, sử dụng soft black brush để xóa phần giữa và trên cùng của con đường.

path 1 curves 1

Bước 12
Tạo một layer điều chỉnh Curves khác với cùng mục đích. Vùng được chọn hiển thị vị trí vẽ trên layer mask.
path 1 curves 2
Bước 13
Thêm một layer điều chỉnh Curves khác để làm cho đỉnh của con đường mờ hơn. Vẽ phần còn lại để nó không bị ảnh hưởng bởi layer điều chỉnh này.
path 1 curves 3
2. Cách thêm hoa và cây
Bước 1
Mở hình ảnh path 2. Sử dụng Công cụ Lasso để chọn bên trái của con đường với hoa và đặt nó ở bên trái của khung chính.
add path 2
Thêm một mask cho layer này và sử dụng soft black brush để loại bỏ các cạnh cứng và hòa trộn với mặt đất hiện có.
path 2 maskingBước 2
Thêm bên phải con đường hoa từ hình ảnh gốc sang bên phải của canvas.
add other sides of path 2
other sides masking
Bước 3
Chọn các layer hoa và nhấn Control-G để nhóm chúng lại. Thay đổi chế độ của nhóm này thành Normal 100% và tạo một layer điều chỉnh Color Balance để thay đổi màu hoa một chút.
path 2 color balance
Bước 4
Tạo một layer điều chỉnh Curves để làm tối các bông hoa. Trên layer mask, sử dụng soft black brush để làm sáng hiệu ứng trên các vùng bóng.
path 2 curves
Bước 5
Mở hình ảnh plants 2 và sử dụng Lasso Tool để chọn vùng cây trồng rồi thêm vào góc phải của mặt đất.
add plants 2
Sử dụng layer mask để loại bỏ các chi tiết màu đỏ không mong muốn.
plants 2 masking
Bước 6
Tạo một layer điều chỉnh Hue Saturation và thay đổi các giá trị Midtones.
plants 2 hue saturation
Bước 7
Thêm một layer điều chỉnh Curves để thêm ánh sáng cho các cây.
plants 2 curves 1
Bước 8
Tạo một layer điều chỉnh Curves để tăng bóng một chút.
plants 2 curves 2
Bước 9
Tạo một layer mới bên dưới layer cây và sử dụng một soft brush với màu # 100303 và Opacity khoảng 40% để tô bóng dưới chúng.
plants 2 shadow
Bước 10
Kéo hình ảnh plants 1 vào document và đặt nó ở phía bên phải của con đường. Đặt lớp này bên dưới các layer con đường hoa.
add plants 1
Sử dụng layer mask để loại bỏ các phần bao gồm các midground của đường dẫn.
plants 1 masking
Bước 11
Tạo một layer điều chỉnh Color Balance và thay đổi các cài đặt Midtones, làm cho màu các cây trở nên đỏ hơn và mạnh hơn.
plants 1 color balance
Bước 12
Tạo một layer điều chỉnh Curves để làm tối các cây.
plants 1 curves
Bước 13
Mở hình ảnh flower 1. Cắt hoa ra bằng cách sử dụng Magic Wand Tool (W) và đặt nó trên cạnh phải của khung chính.
add flower 1

Vào Filter > Blur > Gaussian Blur cài đặt Radius 6 px. Bước này làm tăng độ sâu của cảnh.
flower 1 gaussian blur
Bước 15
Tạo một layer điều chỉnh Hue Saturation để thay đổi màu của hoa.
flower 1 hue saturation
Bước 16
Tạo một layer điều chỉnh Color Balance để cho hoa màu cam hơn.
flower 1 color balance
Bước 17
Thêm một layer điều chỉnh Curves để làm tối hoa.
flower 1 curves
Bước 18
Áp dụng một Gaussian Blur 6 px cho layer này để cho hoa thêm mềm mại và có chiều sâu.
add flower 2

Sử dụng layer điều chỉnh Hue/Saturation để làm bão hòaflower 2 hue saturation

Tạo một layer điều chỉnh Curves để làm tối hoa. Sử dụng soft black brush để vẽ trên mặt trước của hoa này nhằm giúp nó không bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng này.

flower 2 curves

3. Cách ghép cây

Bước 1
Cắt cây ra khỏi hình ảnh tree 1 và thêm nó vào bên trái của khung vẽ. Sử dụng một layer mask để loại bỏ các phần không cần thiết .
add tree 1
tree 1 masking

Tạo một layer điều chỉnh Curves để làm tối cây. Sử dụng một soft black brush để tạo bóng cây

tree 1 curves
Bước 3
Mở hình ảnh tree 2 và sử dụng Polygonal Lasso Tool để chọn nguyên phần cây trước. Đặt nó lên trên hình ảnh tree 1 và sử dụng một layer mask để hòa trộn hai cây với nhau.
add tree 2
tree 2 masking

Sử dụng layer điều chỉnh Hue Saturation để hòa trộn hai màu cây với nhau

tree 2 hue saturation

Tạo một layer điều chỉnh Curves để làm tối cây.

tree 2 curves 1

Sử dụng một layer điều chỉnh Curves khác để tăng lượng độ mờ ảo của phần gốc bên cạnh đỉnh của con đường nhằm tạo nên sự mềm mại phù hợp cho khung cảnh. Vùng được chọn hiển thị vị trí vẽ trên layer mask.

tree 2 curves 2

Tạo một new layer, thay đổi Overlay 100% và 50% gray.

tree 2 DB new layer

Kích hoạt công cụ Dodge Tool (O) để vẽ nhiều ánh sáng hơn cho đường viền của cây. Dưới đây là hai chế độ: Normal và Overlay.

tree 2 D B results

Cắt ra tree 3 từ nền và thêm nó vào phần trên của cây hiện có. Sử dụng Control-T và Warp để thay đổi hình dạng của cây một chút.

add tree 3

Vào Edit > Puppet Warp để uốn cong cây một chút. Sau đó, sử dụng một layer mask để pha trộn phần này với cây hiện có.

tree 3 puppet warp
tree 3 masking

Tạo một layer điều chỉnh Curves để làm cho phần cây tối màu hơi. Ở layer mask này, sử dụng một soft black brush để giảm hiệu ứng trên các khu vực mà bạn cảm thấy đủ tối.

tree 3 curves 1

Sử dụng một layer điều chỉnh Curves khác để cho phần cây này và đặc biệt là mặt trước mờ đi.

tree 3 curves 2

Tạo một new layer, thay đổi về chế độ Overlay 100%  và 50% gray. Sử dụng Dodge Tool để chỉnh sáng hơn cho đường viền của thân cây.

tree 3 DB

Bước 1
Tách nấm 1 từ nền và thêm nó vào bên phải của con đường. Sử dụng một layer mask để pha trộn phần chân của nấm với mặt đất.

add mushroom 1

Tạo  một layer điều chỉnh Color Balance để thay đổi màu của nấm một chút.

mushroom 1 color balance

Tạo một layer điều chỉnh Curves để chỉnh độ sáng của cây nấm. Vẽ trên khu vực bóng của nấm để nó không bị ảnh hưởng bởi lớp điều chỉnh này.

mushroom 1 curves 1

Curves để tăng cường diện tích bóng của nấm.

mushroom 1 curves 2

Tạo một new layer, thay đổi cài đặt Overlay 100% và 50% gray. Sử dụng Dodge và Burn Toolto để chỉnh ánh sáng và bóng của nấm.

mushroom DB

Để tạo bóng cho cây nấm, tạo một new layer bên dưới layer nấm. Giữ Control và nhấp vào hình thu nhỏ của layer nấm để lựa chọn.

mushroom 1 selection

Điền vào selection với màu #100303 và lật nó theo chiều dọc. Sử dụng Control-T để biến đổi bóng để phù hợp với hướng của nguồn sáng.

mushroom 1 shadow transforming

Giảm Opacity của layer xuống 50% và áp dụng Gaussian Blur 8 px cho layer này.

mushroom 1 shadow gaussian blur

Sử dụng layer mask để giảm opacity của bóng, đặc biệt là phần gần với mặt đất.

mushroom 1 shadow masking

Mở ảnh mushrooms 2. Cắt nấm ở mushrooms 2 và đặt chúng bên cạnh cây nấm hiện có.

add mushrooms 2

Sử dụng layer mask pha trộn màu của cây nấm với mặt đất.

mushrooms 2 masking

Tạo nhóm cho những mushroom layers và thêm chúng vào layer điều chỉnh Hue Saturation trong nhóm để khử bão hòa nấm. Thay đổi thành Master.

mushrooms 2 hue saturation

Tạo một layer điều chỉnh Color Balance để thay đổi màu của cây nấm

mushrooms 2 color balance

Tạo một layer điều chỉnh Curves để làm tối thân nấm, đặc biệt là vùng bóng của cây nấm. Ở layer mask, chỉnh sáng mặt trước của nấm, nơi nó được chiếu sáng bởi ánh sáng.

mushrooms 2 curves

Cô lập nấm 3 và đặt nó gần đầu con đường. Sử dụng layer mask để pha trộn màu chân nấm với mặt đất như chúng ta đã làm với các cây nấm khác.

add mushroom 3

Tạo bóng cho cây nấm này như chúng ta đã làm trước đó, theo hướng ánh sáng.

mushroom 3 shadow

Tạo một layer điều chỉnh Hue Saturation và cài đặt thành Master.

mushroom 3 hue saturation

Tạo một new layer, thay đổi Overlay 100% và 50% gray. Sử dụng Burn Tool để làm tối bên phải của nấm.

mushroom 3 DB

Add vào layer điều chỉnh Curves để tăng thêm bóng nấm. Paint vào bên phải cây nấm.

mushroom 3 curves 1

Tạo một layer điều chỉnh Curves để cải thiện khói mù trên nấm vì nó gần ánh sáng nền. Ở layer mask này, paint vào bên phải cây nấm để nó ít bị ảnh hưởng bởi layer điều chỉnh Curves này.

Import mushroom 4 vào document và tạo bóng cho nó như với các cây nấm mà chúng ta đã làm trước đó.

add mushroom 4

Sử dụng layer điều chỉnh Hue/Saturation để khử bão hòa cho nấm.

mushroom 4 hue saturation

Tạo một layer điều chỉnh Curves để làm tối bóng của cây nấm.

mushroom 4 curves

Tạo một new layer, thay đổi cài đặt Overlay 100% và 50% gray. Sử dụng Burn Tool để tăng cường bóng của nấm.

mushroom 4 DB

Tiếp tục thêm mushroom 5 bằng cách sử dụng các biện pháp tương tự.

add mushroom 5
mushroom 5 color balance
mushroom 5 curves 1
mushroom 5 curves 2
mushroom 5 DB

Import mushrooms 6 như chúng ta đã làm với những cây nấm trước.

add mushrooms 6
mushrooms 6 hue saturation
mushrooms 6 curves 1
mushrooms 6 curves 2
mushrooms 6 DB

Thêm mushrooms 7 bằng cách sử dụng các phương pháp tương tự.

add mushrooms 7
mushrooms 7 hue saturation
mushrooms 7 color balance
mushrooms 7 curves 1
mushrooms 7 curves 2
mushrooms 7 DB

Mở hình ảnh rabbit. Vì nó có background trong suốt, ta chỉ cần mở Move Tool để kéo con thỏ lên cây.

add rabbit

Tạo một new layer dưới con thỏ. Sử dụng soft brush với màu #100303 để tô bóng ở dưới chân con thỏ.

rabbit shadow 1

Tạo bóng dài một chút như chúng ta đã làm với các vật thể trước.

rabbit shadow 2

Do ánh sáng và bóng tối trên thân con thỏ không phù hợp với ánh sáng của nền. Để sửa chữa nó, sử dụng Dodge Tool để vẽ các điểm nổi bật trên đường viền và mặt trước của thỏ và Burn Tool để vẽ bóng cho các mặt khác của con thỏ.

rabbit DB

Mở hình ảnh owl eyes. Sử dụng Lasso Tool để chọn mọt mắt và kéo nó sang phần thân cây. Sử dụng Control-T để chỉnh mắt một chút.

add eye to tree

Sử dụng layer mask để hòa trộn mắt với thân cây.

eye masking

Thêm mắt còn lại như mắt vừa thêm

add another eye

Tạo một new layer trong top của những layers và sử dụng soft brush với màu #e2e0de và Opacity khoảng 30% và 80-90% để vẽ thêm một vài ánh sáng trên con đường và xung quanh cây. Sử dụng layer mask để giảm opacity của mist/haze và tăng cảm giác thơ mộng một chút.

add mist
mist masking

Tạo một layer điều chỉnh Gradient Map ở trong top của những layers và chọn màu #e10019 và #00601b. Giảm Opacity của layer này xuống 20%.

whole scene gradient map

Tạo một layer Color Fill và chọn màu#1b0505. thay đổi cài đặt Exclusion 100%.

whole scene color fill

Add layer điều chỉnh Color Balance và thay đổi cài đặt Midtones và Highlights.

whole scene color balance midtones
whole scene color balance highlights

Tạo một layer điều chỉnh Selective Color để thay đổi màu của flowers/plants.

whole scene selective color

Chọn layer điều chỉnh Photo Filter và chọn màu #0048ec.

whole scene photo filter 1

Tạo một layer điều chỉnh Photo Filter khác và thay đổi màu thành #00ec1c.

whole scene photo filter 2

Add layer điều chỉnh Curves để thêm ánh sáng vào khu vực ở giữa.
whole scene curves 1

Sử dụng một layer điều chỉnh Curves để tăng bóng của cả hai bên và tiền cảnh.
whole scene curves 2

Tạo một layer điều chỉnh để nâng cao hiệu quả ánh sáng.
final result

Như mọi khi, hãy tiếp tục thử nghiệm các kỹ thuật khác nhau và đừng quên đăng tác phẩm của bạn bên dưới, cùng với bất kỳ câu hỏi, nhận xét hoặc phê bình nào!

final result

 
 

Bài Viết Liên Quan
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Có thể bạn quan tâm
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x