HomePhotoshop TutorialHướng dẫn để tạo ra một hành động hiệu quả năng lượng...

Hướng dẫn để tạo ra một hành động hiệu quả năng lượng trong Adobe Photoshop

 

Hướng dẫn để tạo ra một hành động hiệu quả năng lượng trong Adobe Photoshop

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách tạo ra một hiệu ứng năng lượng tuyệt vời.
Nếu bạn muốn tạo ra các hiệu ứng năng lượng tiên tiến , chỉ cần sử dụng một cú nhấp chuột và chỉ trong vài phút, hãy kiểm tra Energy Photoshop Action..

Để tạo lại thiết kế ở trên, bạn sẽ cần các thứ sau:

Trước tiên, mở ảnh mà bạn muốn thử. Để mở ảnh của bạn, hãy chuyển đến File > Open, chọn ảnh của bạn và nhấp vào Open. Bây giờ, trước khi chúng ta bắt đầu, chỉ cần kiểm tra một vài điều:

  1. Ảnh của bạn phải ở chế độ RGB Color, 8Bits/Channel. Để kiểm tra điều này, hãy vào Image> Mode.
  2. Để có kết quả tốt nhất, kích thước ảnh của bạn nên rộng 2000–4000 px wide/high. Để kiểm tra điều này, hãy vào Image> Image Size.
  3. Ảnh của bạn phải là Background layer. Nếu không, hãy chuyển đến Layer > New > Background from Layer

Trong phần này, chúng ta sẽ tạo ra một sự lựa chọn về chủ đề và sau đó sao chép chủ đề đó vào một layer riêng biệt. Chọn Quick Selection Tool (W) và chọn background của ảnh. Sử dụng các nút Shift-Alt trên bàn phím để thêm hoặc trừ các vùng khỏi vùng chọn. Nhấn Control-Shift-I trên bàn phím để đảo vùng chọn.

Vào Select> Modify> Smooth và thiết lập  Sample Radius 5 px. Sau đó, vào Select> Modify> Contract và đặt Feather Radius thành 2 px. Sau đó, vào Select> Modify> Feather và đặt Feather Radius thành 2 px như hình dưới đây:

Nhấn Control-J trên bàn phím để tạo một layer mới bằng cách sử dụng lựa chọn và đặt tên cho layer này là Chủ thể.

Trong phần này, chúng ta sẽ tạo background. Chọn layer Background, vào Layer> New Fill Layer> Solid Color để tạo một layer tô màu mới, đặt tên là Background Color, và chọn màu  #000000 như hình dưới đây:

Vào Layer> New> Layer để tạo một layer mới và đặt tên là Temp.

Nhấn D trên bàn phím để đặt lại các mẫu màu và vào Filter> Render> Clouds.

Nhấn Control-J trên bàn phím để nhân đôi layer này. Sau đó, vào Filter> Distort> Twirl và thiết lập Angle là 50 ° như hình dưới đây:

Thay đổi Blending Mode của layer này thành Darken và nhấn Control-J trên bàn phím để nhân đôi layer này. Sau đó, vào Edit> Transform> Flip Horizontal và Edit> Transform Flip Vertical để lật layer này cả theo chiều ngang và chiều dọc.

Nhấn Shift trên layer Temp để chọn tất cả các layer và nhấn Control-E trên bàn phím để kết hợp chúng thành một layer. Sau đó, nhấn Control-J để nhân đôi layer này.

Nhấn Control-I trên bàn phím để đảo ngược layer này. Sau đó, nhấn D để thiết lập lại các mẫu màu và vào Filter> Render> Clouds.

Nhấn Control-I trên bàn phím để đảo ngược layer này. Sau đó, vào Filter> Distort> Twirl và thiết lập Angle50 ° như hình dưới đây:

Thay đổi Blending Mode của layer này thành Multiply. Sau đó, Control-click vào layer Temp copy 2 để chọn cả hai layer cùng một lúc và nhấn Control-E trên bàn phím để kết hợp chúng thành một layer.

Nhấn Control-T trên bàn phím của bạn để chuyển đổi layer này và thiết lập Width và Height đến 200% như hình dưới đây:

Vào Layer> Layer Mask> Hide All để thêm một layer mask. Sau đó, thiết lập màu nền trước là #ffffff, chọn công cụ Brush Tool (B), chọn một brush mềm và brush nơi bạn muốn texture xuất hiện. Hãy thay đổi độ cứng của brush.

Đặt tên layer này là Background_Texture_1. Sau đó,chọn layer Background Color , chuyển đến Layer > New > Layer để tạo layer mới và đặt tên là Background_Texture_2

Nhấn D trên bàn phím để đặt lại các mẫu màu, và vào Filter> Render> Clouds.

Nhấn Control-T trên bàn phím để chuyển đổi layer này và thiết lập Width và Height đến 200% như hình dưới đây:

Vào Filter> Distort> Twirl và thiết lập Angle50 ° như hình dưới đây:

Vào Image> Adjustments> Levels và các cài đặt dưới đây:

Thay đổi Opacity của layer này thành 10%.

Chọn layer Background_Texture_1, vào Layer> New> Layer để tạo một layer mới và đặt tên là Temp.

Nhấn D trên bàn phím để đặt lại các mẫu màu và vào Filter> Render> Clouds.

Nhấn Control-T trên bàn phím để chuyển đổi layer này và thiết lập WidthHeight150% như hình dưới đây:

Nhấn Control-J trên bàn phím để nhân đôi layer này. Sau đó, vào Filter> Distort> Twirl và thiết lập Angle50 °.

Thay đổi Blending Mode của layer này thành Screen. Sau đó, Control-click vào layer Temp copy 2 để chọn cả hai layer cùng một lúc và nhấn Control-E trên bàn phím để kết hợp chúng thành một layer.

Vào Layer> Layer Mask> Hide All để thêm một layer mask. Sau đó, thiết lập màu nền trước là #ffffff, chọn công cụ Brush Tool (B), chọn một brush mềm và brush nơi bạn muốn texture xuất hiện. Hãy thay đổi độ cứng của brush.

Thay đổi Blending Mode của layer này thành Screen và Opacity50%. Sau đó, đặt tên layer này là Background Glow.

Chọn layer SubjectControl-click vào hình thu nhỏ của layer này để tạo vùng chọn cho layer này. Sau đó, vào Select> Modify> Contract và đặt Contact By thành 25 px.Vào Select> Modify> Feather và thiết lập Feather Radius50 px như hình dưới đây:

Vào Layer> Layer Mask> Reveal Selection để thêm một layer mask. Sau đó, trong bảng Properties, thiết lập layer mask thành 55% như hình dưới đây:

Nhấn Control-J trên bàn phím để nhân đôi layer này. Sau đó, nhấn Control-Shift-U để khử bão hòa layer này, vào Filter> Other> High Pass và đặt Radius30 px.

Vào Image> Auto tone và sau đó là Image> Auto Contrast để tự động điều chỉnh tông màu và độ tương phản của layer này. Sau đó, vào Edit> Adjustments> Levels và nhập các cài đặt dưới đây:

Thay đổi Blending Mode của layer này thành Overlay và thiết lập Opacity50%. Sau đó, đặt tên layer này là Details Details.

Control-click vào layer Subject để chọn cả hai layer cùng một lúc. Sau đó, vào Layer> New> Group từ Layers để tạo một nhóm mới từ các layer đã chọn và đặt tên là Main Subject.

Vào Layer> Layer Mask> Reveal All để thêm một layer mask cho thấy toàn bộ layer group. Sau đó, thiết lập màu nền trước là #000000, chọn Brush Tool (B), chọn một brush mềm và brush qua các khu vực còn lại của background.

Nhấn-Control trên thumbnail của Subject layer để tạo vùng chọn cho layer này. Sau đó, Control-Alt-Shift-click trên mặt nạ lớp của nhóm layer Chủ thể chính để cắt giao diện lựa chọn. Sau đó, vào Select> Modify> Contract và đặt Contract By thành 10 px.

Nhấn Control-Shift-I trên bàn phím để đảo vùng chọn. Sau đó, Control-Alt-Shift-click vào hình thu nhỏ của layer.Control-Alt-Shift-click vào layer của nhóm layer chủ thể chính để cắt giao diện lựa chọn.

Chọn layer Background và nhấn Control-J trên bàn phím để tạo một layer mới. Sau đó, kéo layer này lên đầu các layer trong bảng điều khiển Layer.

Vào Filter> Blur> Gaussian Blur và thiết lập Radius10 px như hình dưới đây:

Thay đổi Blending Mode của layer này thành Linear Dodge (Add) và thiết lập Opacity70%. Sau đó, đặt tên cho layer này là Subject_Glow_1.

Control-click vào thumbnail của Subject layer để tạo vùng chọn cho layer này. Sau đó, Control-Alt-Shift-click vào layer của Chủ thể chính để cắt ngang vùng chọn. Sau đó, vào Layer> New> Layer để tạo một layer mới và đặt tên là Temp.

Đặt màu nền thành#ffffff. Sau đó, vào Edit> Fill và thiết lập Contents thành Foreground Color, ModeNormalOpacity100 %.

Nhấn Control-D trên bàn phím để bỏ chọn. Sau đó, nhấn Control-J để nhân đôi layer này. Vào Filter> Blur> Gaussian Blur và thiết lập Radius100 px.

Đặt tên layer này là Subject_Glow_2 và kéo nó ngay bên dưới nhóm layer Chủ thể chính trong bảng điều khiển Layer.

Chọn layer Temp, vào Filter> Blur> Gaussian Blur, và đặt Radius100 px.

Bước 11.

Đặt tên layer này là Subject_Glow_3 và kéo nó ngay bên dưới layer Subject_Glow_2 trong bảng điều khiển Layer.

Chọn layer Subject_Glow_1, vào Layer> New Adjustment Layer> Color Balance để tạo một layer điều chỉnh và đặt tên là Color_1.

Double-click vào hình thu nhỏ của layer này và trong bảng Properties, hãy xem các cài đặt bên dưới:

Vào Layer> New Adjustment Layer> Curves để tạo một layer điều chỉnh đường cong mới và đặt tên là Color_2. Sau đó, kéo lớp này ngay bên dưới lớp Color_1 trong bảng điều khiển Layer.

Double-click vào hình thu nhỏ của layer này và trong bảng Properties, hãy xem các cài đặt bên dưới: 

Nhấn D trên bàn phím để đặt lại các mẫu màu. Sau đó, vào Layer> New Adjustment Layer> Gradient Map để tạo một layer điều chỉnh gradient map mới và đặt tên là Overall Contrast. Sau đó, kéo layer này lên đầu bảng điều khiển Layer.

Thay đổi Blending Mode của layer này thành Soft Light và thiết lập Opacity10%.

Vào Layer> New Adjustment Layer> Hue / Saturation để tạo một layer điều chỉnh màu sắc /saturation mới và đặt tên là Overall Saturation.

Double-click vào hình thu nhỏ của layer này và trong bảng Properties, thiết lập Saturation thành +7 như hình dưới đây:

Vào Layer> New Adjustment Layer> Levels để tạo một layer mới và đặt tên là Brightness.

Double-click vào hình thu nhỏ của layer này và trong bảng Properties, hãy xem các cài đặt bên dưới:

Chọn layer Chủ thể, vào Layer> New Adjustment Layer> Hue / Saturation để tạo một layer điều chỉnh màu sắc /saturation mới và đặt tên là Subject_Color_Correction.

nhấn Control-Alt-G trên bàn phím để tạo mặt nạ cắt. Sau đó, nhấp đúp vào hình thu nhỏ của layer này và trong bảng Properties , chọn màu cài sẵn của Cyans và đặt Hue thành +55Saturation thành -80 như hình dưới đây:

Chọn layer Overall Brightness , nhấn Control-Alt-Shift-E trên bàn phím để tạo ảnh chụp màn hình, sau đó nhấn Control-Shift-U để khử bão hòa layer này. Sau đó, vào Filter> Other> High Pass và thiết lập Radius 2 px.

Đặt tên layer này là Sharpening và thay đổi Blending Mode của layer này thành Vivid Light.


Chúng ta đã hoàn thành nó!
Như mọi khi, hãy tiếp tục thử nghiệm các kỹ thuật khác nhau và đừng quên đăng tác phẩm của bạn bên dưới, cùng với bất kỳ câu hỏi, nhận xét hoặc phê bình nào!

Nếu bạn muốn tạo ra các hiệu ứng năng lượng tiên tiến hơn được hiển thị bên dưới, chỉ cần sử dụng một cú nhấp chuột và chỉ trong vài phút, hãy kiểm tra Energy Photoshop Action.
Hành động đi kèm với detailed video tutorial chi tiết thể hiện cách sử dụng và tùy chỉnh kết quả để tận dụng tối đa hiệu quả.

Bài Viết Liên Quan
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Có thể bạn quan tâm
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x