HomePhotoshop TutorialHướng dẫn để tạo một hiệu ứng Shatter Photoshop Effect

Hướng dẫn để tạo một hiệu ứng Shatter Photoshop Effect

Hướng dẫn để tạo một hiệu ứng Shatter Photoshop Effect

                         

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu cách tạo hiệu ứng vỡ tuyệt vời.
Hiệu ứng được hiển thị ở trên là tác vụ tôi sẽ chỉ cho bạn cách tạo trong hướng dẫn này. Nếu bạn muốn tạo hiệu ứng vỡ hơn như hình dưới đây, chỉ cần một lần nhấp chuột trong vài phút, sau đó hãy xem ShatterPoly Photoshop Action.

Để tạo lại thiết kế ở trên, bạn sẽ cần các thứ sau:

Trước tiên, mở ảnh mà bạn muốn thực hiện. Để mở ảnh của bạn, hãy đến File> Open, chọn ảnh của bạn và nhấp vào Open. Bây giờ, trước khi chúng ta bắt đầu, chúng ta cần kiểm tra một vài điều:
1.Ảnh của bạn phải ở chế độ RGB Color, 8 Bits/Channel. Để kiểm tra điều này, hãy vào Image> Mode.
2.Để có kết quả tốt nhất, kích thước ảnh của bạn nên rộng 2000–4000 px wide/high. Để kiểm tra điều này, hãy vào Image> Image Size.
3.Ảnh của bạn phải là Background layer. Nếu không, hãy vào Layer> New> Background from Layer.
 

Trong phần này, chúng ta sẽ tạo brush mà chúng ta sẽ cần cho hiệu ứng này. Vào File> New để tạo một tập tin mới, đặt tên nó là Shatter Brush và sử dụng các cài đặt dưới đây:

Bây giờ vào Layer> New> Layer để tạo một layer mới và đặt tên là SP_1.

Chọn công cụ Pen Tool (P), thiết lập Tool Mode thành Path và vẽ một phần vỡ. Sau đó, nhấp chuột phải vào bất kỳ vị trí nào bên trong canvas và chọn Make Selection.

Bây giờ nhấn D trên bàn phím của bạn để thiết lập lại các mẫu màu, vào Edit> Fill, và thiết lập Contents thành Foreground Color, Blending đến Normal, và Opacity đến 100% như hình dưới đây:

Nhấn Control-D trên bàn phím để bỏ chọn. Sau đó, kích chuột phải vào layer này, chọn Blending Options, chọn Inner Shadow và nhập các thông số bên dưới:

Bây giờ thay đổi Fill của layer này thành 90%.

Lặp lại phương pháp này để tạo ra nhiều phần vỡ như bạn muốn. Dưới đây là một vài lời khuyên:

  • Vẽ các bộ phận vỡ với nhiều hình dạng và kích cỡ khác nhau.
  • Để nhanh chóng tạo ra nhiều phần vỡ hơn, hãy chọn bất kỳ layer nào mà bạn có và nhấn Control-J trên bàn phím để sao chép layer này.
  • Để di chuyển bất kỳ phần nào của phần vỡ, hãy chọn layer phần vỡ đó, chọn công cụ Move Tool (V) nhấn và kéo bất kỳ vị trí nào bên trong canvas để định vị chúng theo ý muốn.
  • Để chuyển đổi bất kỳ phần nào của bộ phận vỡ, hãy chọn layer phần vỡ, nhấn Control-T trên bàn phím của bạn và điều chỉnh cài đặt biến đổi để chuyển đổi chúng theo ý muốn.
  • Để làm mờ bất kỳ phần nào của phần vỡ, hãy chọn layer bộ phận vỡ, vào Filter> Blur> Gaussian Blur, và điều chỉnh Radius theo ý muốn.
  • Sử dụng các thiết lập kiểu lớp Inner Shadow khác nhau.
  • Sử dụng một layer Fill.

Sau đó, nhấn Control-Shift-E trên bàn phím để hợp nhất tất cả các layers.

Bây giờ vào Edit> Define Brush Preset để các phần vỡ này như một Brush mới và đặt tên là Temp.

Nhấn B trên bàn phím của bạn, Nhấp chuột phải vào bất kỳ vị trí nào bên trong canvas, chọn biểu tượng Temp và nhấn Enter. Sau đó vào Window> Brush và trong cửa sổ Brush, sử dụng các thiết lập dưới đây:

Để xác định brush này với các thiết lập mới như một brush mới, kích vào biểu tượng trên cùng bên phải ở góc dưới cùng của bảng Brush và đặt tên là Shatter. Sau đó, bạn có thể đóng cửa sổ tệp Shatter Brush.

Trong phần này, chúng ta sẽ tạo ra các phần vỡ. Vào Layer> New> Layer để tạo một layer mới và đặt tên là SP_Small.

Thiết lập màu nền trước là #000000, chọn công cụ Brush Tool (B), chọn Brush Shatter, thiết lập Diameter of the brush khoảng 250 px, và brush như hình dưới đây:

Vào Layer> New> Layer để tạo một layer mới và đặt tên là SP_Medium.

Thiết lập màu nền trước là #000000, chọn công cụ Brush Tool (B), chọn Brush Shatter, thiết lập Diameter of the brush khoảng 500 px, và brush như hình dưới đây:

Vào Layer> New> Layer để tạo một layer mới và đặt tên là SP_Large.

Thiết lập màu nền trước là #000000, chọn công cụ Brush Tool (B), chọn Brush Shatter, thiết lập Diameter of the brush khoảng 750 px và brush như hình dưới đây:

Vào Layer> New> Layer để tạo một layer mới và đặt tên là SP_Very_Large.

Thiết lập màu nền trước là #000000, chọn công cụ Brush Tool (B), chọn Brush Shatter, thiết lập Diameter khoảng 1400 px, và brush như hình dưới đây:

Shift-click vào layer SP_Small để chọn tất cả các lớp giữa. Sau đó, vào Layer> New> Group từ Layers để tạo một nhóm mới từ các layer đã chọn và đặt tên là Shatter Parts.

Vào Layer> Layer Mask> Reveal All để thêm một layer mask cho thấy toàn bộ nhóm. Sau đó, thiết lập màu nền trước là #000000, chọn công cụ Brush Tool (B), chọn một brush mềm và đánh qua các vùng mà bạn muốn loại bỏ các phần.

Điều chỉnh màu sắc và giai điệu của các phần vỡ. Vào Layer> New> Layer để tạo một layer mới và đặt tên là Temp. Sau đó, kéo Layers này lên đầu bảng điều khiển Lớp.

Ẩn nhóm Shatter Parts và điền vào chủ đề với một màu.
Có thể làm điều đó theo nhiều cách khác nhau. Ví dụ, bạn có thể tạo một vùng chọn đối tượng của mình bằng cách sử dụng  Pen Tool (P)Magic Wand Tool (W)Lasso Tool (L)  hoặc một số công cụ khác, và sau đó chỉ cần tô màu vùng chọn. Hoặc có thể chọn công cụ Brush Tool (B) và bàn chải trên ảnh của bạn bằng cách sử dụng một bàn chải cứng hoặc mềm. Nó không quan trọng bạn sử dụng màu gì.
Sau đó, hiển thị nhóm Shatter Parts

Vào Filter > Blur > Gaussian Blur và thiết lập Radius50 px như hình dưới đây:

Nhấn Control-J trên bàn phím của bạn chín lần để nhân đôi layer này chín lần. Sau đó, Shift-click vào Temp 2 để chọn tất cả các layer giữa, và nhấn Control-E để kết hợp chúng thành một layer.

Vào Filter> Blur> Gaussian Blur và thiết lập Radius50 px như hình dưới đây:

Nhấn Control-J trên bàn phím của bạn chín lần để nhân đôi layer này chín lần. Sau đó, nhấn Shift-click vào Temp 2 copy 9 để chọn tất cả các layer giữa và nhấn Control-E để hợp nhất chúng thành một lớp. Sau đó, vào Filter >Blur> Gaussian Blur và thiết lập Radius là 50 px như hình dưới đây:

Nhấn Control-J trên bàn phím của bạn chín lần để nhân đôi layer này chín lần. Sau đó, nhấn Shift-click vào Temp 2 copy 18 để chọn tất cả các layer giữa và nhấn Control-E để hợp nhất chúng thành một layer. Sau đó, vào Filter> Blur> Gaussian Blur và thiết lập Radius50 px như hình dưới đây:

Nhấn Control-J trên bàn phím của bạn chín lần để nhân đôi layer này chín lần. Sau đó, nhấn Shift-click vào Temp 2 copy 27 để chọn tất cả các layer giữa và nhấn Control-E để hợp nhất chúng thành một layer. Sau đó, vào Filter> Blur> Gaussian Blur và thiết lập Radius50 px như hình dưới đây:

Nhấn Control-J trên bàn phím của bạn chín lần để nhân đôi layer này chín lần. Sau đó, nhấn Shift-click vào Temp 2 copy 36 để chọn tất cả các layer giữa, và nhấn Control-E để hợp nhất chúng thành một layer. Sau đó, vào Filter> Blur> Gaussian Blur và thiết lập Radius50 px như hình dưới đây:

Nhấn Control-J trên bàn phím của bạn chín lần để nhân đôi layer này chín lần. Sau đó, Shift-click vào Temp 2 copy 45 để chọn tất cả các layer giữa, và nhấn Control-E để hợp nhất chúng thành một layer. Sau đó, vào Filter> Blur> Gaussian Blur và thiết lập Radius25 px như hình dưới đây:

Kéo lớp này ngay phía trên lớp SP_Small trong bảng điều khiển Layers. Sau đó, nhấn Control-Alt-G trên bàn phím của bạn để tạo mặt nạ cắt và đặt tên cho layer này là SP_Small_Color.

Nhấn Control-J trên bàn phím của bạn để nhân đôi layer này và kéo layer này lên trên layer SP_Medium trong bảng Layers. Sau đó, nhấn Control-Alt-G trên bàn phím để tạo mặt nạ cắt và đặt tên cho lớp này là SP_Medium_Color.

Nhấn Control-J trên bàn phím để nhân đôi layer này và kéo layer này lên trên layer SP_Large trong bảng Layers. Sau đó, nhấn Control-Alt-G trên bàn phím để tạo mặt nạ cắt và đặt tên cho layer này là SP_Large_Color.

Nhấn Control-J trên bàn phím để nhân đôi layer này và kéo layer này lên trên layer SP_Very_Large trong bảng Layers. Sau đó, nhấn Control-Alt-G trên bàn phím  để tạo mặt nạ cắt và đặt tên layer này là SP_Very_Large_Color.

Nhấn D trên bàn phím để đặt lại các mẫu màu. Sau đó, vào Layer> New Adjustment Layer> Gradient Map để tạo một layer điều chỉnh gradient map mới và đặt tên là SP_Contrast.

Thay đổi Blending Mode của layer này thành Soft Light và thiết lập Opacity55%.

Chọn nhóm Shatter Parts và thay đổi Blending Mode của nhóm này thành Normal.

Trong phần này, chúng ta sẽ thực hiện các điều chỉnh cuối cùng cho thiết kế. Vào Layer> New Adjustment Layer> Curves để tạo một layer hiệu chỉnh đường cong mới và đặt tên là Color Look. Sau đó, kéo layer này ngay bên dưới layer Temp trong bảng Layers.

Nhấp đúp chuột vào hình thu nhỏ của layer này và bên trong bảng Properties, nhập các cài đặt bên dưới:

Nhấn D ở trên bàn phím để đặt lại các mẫu màu Sau đó vào Layer > New Adjustment Layer > Gradient Map để tạo một layer điều chỉnh gradient map mới và đặt tên nó là Overall Contrast.

Thay đổi Blending Mode của layer này thành Soft Light và đặt Opacity xuống 10%.

Vào Layer > New Adjustment Layer > Vibrance để tạo nên một layer điều chỉnh mới và đặt tên nó là Overall Vibrance/Saturation.

Nhấn Double-click ở layer thumbnail này và trong Properties panel, đặt Vibrance +27 và Saturation +22 như bảng dưới đây:

Vào Layer > New Adjustment Layer > Levels để tạo ra một layer điều chỉnh levels mới và đặt tên nó thành Overall Brightness.

Double-click ở layer thumbnail này và trong Properties panel vào cài đặt bên dưới:

Adjusting levels

Nhấn Control-Alt-Shift-E trên bàn phím của bạn để tạo ảnh chụp màn hình, sau đó nhấn Control-Shift-U để khử bão hòa layer này. Sau đó vào Filter > Other > High Pass và cài đặt Radius 2 px như hình dưới đây:

Thay đổi Blending Mode của layer này thành Hard Light và đặt tên nó thành Overall Sharpening.

Chúng ta đã hoàn thành nó!

Như mọi khi, hãy tiếp tục thử nghiệm các kỹ thuật khác nhau và đừng quên đăng tác phẩm của bạn bên dưới, cùng với bất kỳ câu hỏi, nhận xét hoặc phê bình nào!

Nếu bạn muốn tạo hiệu ứng vỡ vỡ cao cấp hơn như hình dưới đây, chỉ cần một cú nhấp chuột và chỉ trong vài phút, hãy xem ShatterPoly Photoshop Action của tôi.

Bài Viết Liên Quan
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Có thể bạn quan tâm
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x