Code Bot Chat

[

Đang update 20/12

Bot chat là tính năng tự động thông báo tin tức đến các bạn khi đăng kí hoặc hủy đi nếu các bạn không nhận thông báo nữa ở Page Quanh – Hoàng Ngọc Quang Anh
Bằng cách vào Inbox cho page với các nội dung ở dưới: Link Inbox http://m.me/hoangngocquanganh
 
I) Thông tin bài viết mới nhất trên Website hoangngocquanganh.com
sau khi đăng kí các bạn sẽ nhận được thông báo mỗi khi website có bài thủ thuật mới
 Đăng kí nhận tin bài viết mới nhất

Code: nhận tin bài viết
Hoặc Click Vào đây để đăng kí

Hủy Đăng kí nhận tin bài viết mới nhất

Code: hủy nhận tin bài viết
Hoặc Click vào đây để hủy

II) Thông Tin Windows 10 Rocket 
Đăng kí nhận thông tin cập nhật mới nhất của Windows 10 Rocket: 

Code: nhận tin windows 10 rocket 
Hoặc Click Vào đây

Hủy Đăng kí nhận thông tin cập nhật mới nhất của Windows 10 Rocket: 

Code: hủy nhận tin windows 10 rocket 
hoặc Click vào đây

]]>