Browsing Category

Windows 11

Windows 11 là bản phát hành chính của hệ điều hành Windows NT, được công bố vào ngày 24 tháng 6 năm 2021, và được phát triển bởi Microsoft. Windows 11 sẽ được phát hành rộng rãi vào cuối năm 2021, và có sẵn duới dạng bản nâng cấp miễn phí cho các thiết bị Windows 10 thông qua Windows Update